Tin tức

FPT Telecom dự kiến cung cấp IPv6 cho hơn 1.000.000 hộ gia đình Việt Nam

Theo số lượng thống kê ngày 12/10/2016, FPT Telecom đạt được kết quả khá thuận lơi, tăng phần trăm số người sử dụng IPv6 trên bản đồ Việt Nam, với con số ấn tượng 521.823 hộ gia đình sử dụng dịch vụ broadband của FPT Telecom được kích hoạt IPv6 và theo đó, các khách hàng đăng ký mới dịch vụ sẽ được tự động chuyển đổi hoàn toàn lên nền tảng IPv6. Đơn vị cũng đã tích cực tham gia các buổi gặp mặt, các khóa đào tạo về IPv6 như: Tham gia vào Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia; các khóa đào tạo IPv6 của VNNIC. Song song đó là các hoạt động triển khai nội bộ, đào tạo cán bộ chuyên sâu, liên tục xây dựng đề án chuyển đổi IPv6 cho mạng FPT

Thống kế, kết quả xếp hạng trên thế giới thì hiện nay FPT Telecom đứng vị trí 47 so với các nước phát triển và đứng thứ 2 tại Việt Nam. Dự kiến trong năm 2017, sẽ có hơn 1.000.000 hộ gia đình sử dụng dịch vụ broadband của FPT Telecom được kích hoạt IPv6