Dẫn đầu xu hướng công nghệ với IPv6

Ông Vint Cerf – nhà tiên phong và là một trong những người “cha đẻ của Internet”:
“Với 340 tỷ tỷ tỷ tỷ “địa chỉ IP”, IPv6 được xem là môi trường mới hơn và rộng lớn hơn bao giờ hết của tài nguyên Internet”.

    

FPT Telecom: Chính thức chuyển đổi và cung cấp IPv6

Từ tháng 01/2016: FPT Telecom tiến hành cung cấp và chuyển đổi IPv6 trên diện rộng

Các cột mốc của FPT Telecom trong quá trình thử nghiệm và đưa IPv6 vào cuộc sống

Tham gia "Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

+ Thực hiện kết nối IPv6 với hàng loạt đối tác nội dung và các nhà cung cấp dịch vụ IPv6 như: Google, Yahoo, Microsoft, HKIX; PCCW, TATA, SINGTEL, NTT, CW, TSYSTEM…
+ Cung cấp thử nghiệm IPv6 cho 200.000 khách hàng sử dụng dịch vụ Leased-line, FTTx, ADSL…

Dự kiến chuyển đổi đến 500.000 thuê bao trong năm 2016 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hoàn thiện kết nối và chất lượng dịch vụ sử dụng IPv6.

IPv6 là gì?

Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. IPv6 có chiều dài 128 bit, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu ::, Ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF.

Với 128 bit chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 gồm 2128 địa chỉ, cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ, phục vụ được 340 tỷ tỷ tỷ tỷ thiết bị cho hoạt động Internet.

Đặc điểm, lợi ích

Không gian địa chỉ gần như vô hạn, dễ dàng hơn trong việc quản lý, một số nhà phân tích cho rằng, chúng ta thậm chí không thể dùng hết địa chỉ IPv6.
Nâng cấp tùy chọn Multicast từ IPv4, tăng khả năng hỗ trợ và tính phổ dụng.
Quản trị dễ dàng hơn: IPv6 được thiết kế với khả năng tự động cấu hình mà không cần sử dụng máy chủ DHCP, hỗ trợ hơn nữa trong việc giảm cấu hình thủ công.
Hỗ trợ bảo mật tốt hơn: IPv4 được thiết kế tại thời điểm chỉ có các mạng nhỏ, biết rõ nhau kết nối với nhau. Do vậy bảo mật chưa phải là một vấn đề được quan tâm. Song hiện nay, bảo mật mạng Internet trở thành một vấn đề rất lớn, là một trong những mối quan tâm hàng đầu.
Được hỗ trợ rộng rãi trên các thiết bị ví dụ Apple IOS từ version 4.0, Android 4.0 Ice Cream Sandwich…
Hỗ trợ tốt hơn cho di động: Trong thế hệ mạng mới, dạng thiết bị di động ngày càng phát triển, đòi hỏi cấu trúc giao thức Internet có sự hỗ trợ tốt hơn cho địa chỉ di động.
Cấu trúc định tuyến tốt hơn: Định tuyến IPv6 được thiết kế hoàn toàn phân cấp.